12/12/2018

Plan

Dato:
Tid:

Julekoncert med Flyvehjemmeværnets Musikkorps

Sammen med  Flyvehjemmeværnets Musikkorps holdes julekoncert i Odense (sted annonceres senere)