Fra 2017 videreføres koret derfor som et uafhængigt kor under navnet Storekoret, Odense.